ⓘ Abelin (efternamn)

                                     

ⓘ Abelin (efternamn)

Abelin är ett efternamn, som burits av medlemmar av den svenska släkten Abelin men även av andra:

  • Rudolf Abelin 1864–1961, svensk hortonom och pomolog
  • Rudolf Abelin ingenjör 1917–2003, svensk flygplanstillverkare
  • Dag Abelin 1923–1998, svensk arkitekt
  • Gustaf Rudolf Abelin 1819–1903, svensk militär
  • Hjalmar Abelin 1817–1893, svensk läkare
  • Johann Philipp Abelin död 1634, tysk historiker
  • Jean-Pierre Abelin född 1950, fransk politiker
                                     
  • För efternamnet, se Abelin efternamn Abelin är en svensk släkt, vars äldste kände medlem är Matts Hansson Mariager, kyrkoherde i Asarum. Från dennes