ⓘ Stolpe (efternamn)

                                     

ⓘ Stolpe (efternamn)

Stolpe är ett efternamn, som har bärare i de nordiska länderna samt bland annat i Tyskland. Offentlig statistik som är tillgänglig juli 2014 ger följande antal personer med namnet bosatta i

 • Danmark 64
 • Finland 156
 • Sverige 841
 • Norge 23

För Tyskland uppskattas antalet bärare till 1546. I Sverige har namnet Stolpe använts som soldatnamn. Svenskspråkiga wikipedia har 2014 biografier över personer från Sverige, Finland och Tyskland.

Namnet har i Sverige burits av flera släkter utan känd relation till varandra. En av dessa, från Smedjebacken och med flera kända medlemmar beskrivs i Svenskt biografiskt lexikon. Den omtalas vidare nedan. En annan svensk släkt med ett fåtal medlemmar adlades som Stolpe men utslocknade på 1600-talet.

                                     

1. Personer med efternamnet Stolpe

 • Carl Johan Stolpe 1800–1891, justitieborgmästare
 • Marie-Louise Stolpe 1835–1915, musiklärare och målare
 • Pär Stolpe född 1943, svensk författare och samhällsdebattör
 • Manfred Stolpe 1936–2019, tysk socialdemokratisk politiker
 • Georg Stolpe 1775–1852, svensk kyrkoherde
 • Wilhelm Stolpe 1832–1906, militär och stadsingenjör
 • Hjalmar Stolpe 1841–1905, svensk arkeolog och etnograf
 • Birger Stolpe 1912–1984, redaktör och skriftställare
 • Staffan Stolpe född 1943, svensk författare
 • Herman Stolpe 1904–1996, svensk kooperatör, förlagdirektör, skriftställare
 • Sven Stolpe 1905–1996, svensk författare, översättare, journalist, litteraturforskare, lärare och kritiker
 • Eric Stolpe 1919–1990, svensk skådespelare, revyartist, textförfattare, journalist
 • Claus Stolpe född 1964, finlandssvensk statsvetare
 • Marika Stolpe född 1963, svensk förläggare och författare
 • Gustaf Stolpe 1833–1901, svenskamerikansk tonsättare och musikpedagog
 • Jan Stolpe född 1940, svensk översättare och litteraturkritiker
 • Tor Stolpe 1927–2011, finländsk industriman
 • Carl Stolpe 1721–1783, svensk boktryckare
 • Elsa Stolpe 1913–1994, målare och skulptör
 • Nils Stolpe 1903–1985, finländsk militär och forstmästare
 • Karin Stolpe 1907–2003, översättare och författare
 • Maj-Britt Stolpe 1930–2002, svensk friidrottare kulstötning
                                     

2. Släkten Stolpe från Smedjebacken

Nedanstående släktträd i urval bygger på upplysningar från Svenskt biografiskt lexikon med tillägg av dokumenterade upplysningar om yngre personer. Det kan inte uteslutas att andra biograferade yngre personer också tillhör släkten.

 • Anders Månsson 1683–1729, hammarsmed, Smedjebacken, stamfar
 • Per Stolpe 1721–1780, klockare och organist, Torsåker
 • Johan Stolpe 1791–1878, klockare och organist, Torsåker
 • Per Stolpe 1755–1834, klockare och organist, Torsåker
 • Gustaf Stolpe 1833–1901,tonsättare, musikpedagog
 • Per Niklas Stolpe 1797–1840, handlande, sjökapten
 • Herman Stolpe 1904–1996, kooperatör, förlagsredaktör, skribent
 • Johan Teodor Stolpe 1878–1958, överkontrollör vid Statens järnvägar
 • Marika Stolpe född 1963, förläggare och författare
 • Pär Stolpe född 1943, författare och samhällsdebattör
 • Mats Stolpe 1763–1819, bruksinspektor
 • Herman Rudolf Stolpe 1839–1906, sjökapten
 • Monica Rennerfelt 1935–1996, översättare
 • Lisette Schulman 1951–2015, TV-programledare och informationschef
 • Sven Stolpe 1905–1996, författare
 • + Karin Stolpe 1907–2003, översättare och författare, gift med Sven Stolpe
 • Alex Schulman född 1976, författare, kolumnist och podcastare
 • Calle Schulman född 1979, mediaperson och bloggare
 • + Allan Schulman 1919–2003, journalist och TV-producent, gift med Lisette Schulman
 • Staffan Stolpe född 1943, författare
 • Jan Stolpe född 1940, översättare, litteraturkritiker
 • Birger Stolpe, 1912–1984, redaktör, skriftställare
 • Carl Johan Stolpe 1800–1891, justitieborgmästare
 • Marie-Louise Stolpe 1835–1915, musiklärare och målare
 • Wilhelm Stolpe 1832–1906, militär och stadsingenjör
 • Hjalmar Stolpe 1841–1905, arkeolog, etnograf