ⓘ Stromberg

                                     

ⓘ Stromberg

Stromberg är ett efternamn, som burits av ett antal personer och släkter i Sverige utan kända relationer till varandra.

I svenska dokument från början av 1300-talet omtalas en person vars namn senare återgivits som "Broder Heinrich van Stromberg av Tyska Orden". Vid denna tid var släktnamn inte etablerade i Sverige. Stromberg behöver därför inte uppfattas som ett sådant utan kan ha markerat härkomst från någon av de tyska orterna med detta namn.

Från 1699 bars namnet i Sverige av två befryndade, sedan länge utslocknade adelsätter: en friherrlig och en grevlig, se vidare Stromberg ätter.

I nyare tid har namnet burits av personer utan adlig tilknytning. Bland dessa kan nämnas den till USA utvandrade Alfred Stromberg 1861–1913, se också Stromberg Carlson, som föddes med namnet Strömberg.

Namnet Stromberg har även givits till fiktiva personer, dels till Karl Stromberg, spelad av Curd Jürgens, skurk i James Bond-filmen Älskade spion The Spy who loved me från 1977, dels till Bernd Stromberg, spelad av Christoph Maria Herbst, huvudperson i den tyska tv-serien Stromberg som visades 2004–2012 och som efterföljdes av en film 2014.

Den 31 december 2014 var 23 personer med efternamnet Stromberg bosatta i Sverige.

                                     

1. Personer med efternamnet Stromberg

  • Ulrik Alexander Stromberg 1691–1767, friherre, ryttmästare och kammarherre
  • Pehr Adam Stromberg 1751–1838, friherre, landshövding och överstelöjtnant
  • Claes Stromberg 1698–1782, greve och riksråd
  • Alfred Stromberg 1861–1913, svenskamerikansk uppfinnare och entreprenör
  • Nils Stromberg 1646–1723, greve, generallöjtnant, generalguvernör och kungligt råd
  • Alexander Stromberg 1647–1718, friherre, generallöjtnant och landshövding
  • Heinrich van Stromberg 1300-talet, tysk ordensriddare och borggreve verksam i Sverige
  • Ulrica Catharina Stromberg 1710–1777, grevinna och hovfunktionär

Fiktiva personer

  • Karl Stromberg, spelad av Curd Jürgens, skurk i James Bond-film 1977
  • Bernd Stromberg, spelad av Christoph Maria Herbst, huvudperson i tysk tv-serie 2004–2014