ⓘ Tholander

                                     

ⓘ Tholander

Tholander är ett svenskt efternamn som burits av bland andra Carl August Tholander, Henrik Tholander och Per Vilhelm Tholander.

Den 31 december 2019 var 354 personer med efternamnet Tholander bosatta i Sverige.