ⓘ Kategori:Svenska förnamn

Abraham

Se Abraham patriark för den bibliske Abraham Mansnamnet Abraham är av hebreiskt ursprung och betyder folkets fader, eller fader till många. Enligt judisk, kristen och islamisk tro hebréernas stamfader. Abraham är ovanligt som namn i Sverige. Ett fåtal pojkar varje får det som tilltalsnamn. Den 31 december 2008 fanns det totalt 912 personer i Sverige med namnet, varav 334 med det som tilltalsnamn. År 2003 fick 18 pojkar namnet, varav 9 fick det som tilltalsnamn. Namnsdag 18 december.

Adam

Adam är ett mansnamn av hebreiskt ursprung. Det är härlett från det hebreiska substantivet אָדָם, ’adâmâh, som betyder jord, av roten ’âdâm med betydelsen röd, rödaktig. Den latinska formen är Adamus. Adam var namnet på den första människan enligt Bibeln se vidare Adam och Eva och Koranen se vidare Adam islamisk profet). Adam betyder "människa" på turkiska, persiska och uzbekiska. På arabiska betyder Adam آدم "skapad av jorden". Adam är namnet på en skotsk klan och har därifrån även använts som efternamn i engelsktalande länder. Namnet var ovanligt under de första två tredjedelarna av 1900 ...

Adolf

Adolf är ett mansnamn av tyskt ursprung, kortform Alf. Namnet är sammansatt av de gamla tyska orden adal ädel och wolf varg. Den franska formen är Adolphe, den spanska och italienska Adolfo och den engelska Adolph. Äldsta belägget i Sverige är från år 1594.

Albert

Albert är ett mansnamn med tyskt ursprung med betydelserna ädel och ljus. Besläktat med namnet Albrekt. Populariteten har ökat under 1990-talet och det har några år tillhört de 100 vanligaste namnen. Den 31 december 2008 fanns det 10 509 personer i Sverige med namnet Albert, varav 2 233 med det som tilltalsnamn. 2008 fick 82 pojkar namnet Albert som tilltalsnamn. Namnsdag: 30 augusti

Alexander

Alexander är ett manligt förnamn av grekiskt ursprung, Αλέξανδρος, bildat av två ord som betyder försvarare och man, det vill säga ungefär männens försvarare. Sedan början av 1990-talet har Alexander hört till de tio vanligaste svenska pojknamnen. Den 31 december 2008 fanns det totalt 66 495 personer i Sverige med namnet, varav 30 465 med det som tilltalsnamn. Under 2008 fick 838 pojkar namnet som tilltalsnamn. Namnsdagen är 12 december tillsammans med Alexis. Alex hade namnsdag denna dag mellan 1993 och 2001 och mellan 1886 och 1992 den 17 juli. Andra former på svenska är Ale och Alle.

Alfred

För orten med samma namn i Maine, se Alfred, Maine. Alfred är ett mansnamn med engelskt ursprung, som betyder ungefär extraordinär rådgivare. Den fornengelska stavningen var Ælfræd, bildat av ælf ’alf’ och ræd ’råd’. Den feminina formen av namnet är Alfreda. Alfred har använts som förnamn i Sverige sedan 1751 och blev ett av 1800-talets stora modenamn. Efter en nedgång under 1900-talet har namnets popularitet återigen börjat skjuta i höjden. Därmed har ännu ett namn från böckerna om Emil i Lönneberga blivit populärt, liksom Emil, Ida och Lina. Den 31 december 2009 fanns det totalt 10 654 p ...

                                     

ⓘ Svenska förnamn

  • Förnamn är en persons individuella namn. I svenskan står förnamnen före efternamnet eller efternamnen. Förnamn kallas även dopnamn och ett eller flera
  • Svenska namn är numera uppbyggda enligt principen Förnamn ofta två eller tre Efternamn. Exempelvis Anna Birgitta Cecilia Bergendahl eller Robert Freddan
  • antingen bindestreck eller mellanslag. Det kan gälla förnamn eller familjenamn. Dubbla förnamn av typen Gun - Britt, Jan - Erik och Per - Åke kom på modet
  • Botvid, skådespelare Rolf Botvid, skådespelare Otterbjörk, Roland, Svenska förnamn 3. uppl., Esselte studium, Stockholm, 1979, p. 80 - 81 Enligt sökning
  • Leon och Léon är som förnamn mansnamn. Den senare namnformen används dock som artistnamn av en kvinnlig svensk artist. Leon skådespelare född 1962
  • Svenska Akademien Gudmunds Nils Larsson, säckpipespelare Guðmundur Kamban, isländsk författare Gudmundrå socken Otterbjörk, Roland, Svenska förnamn
  • namnet Jöns som tilltalsnamn. Det fanns även 62 svenska kvinnor som hade Jöns registrerat som förnamn men detta rör sig i flera fall om personer från
  • Guy är ett förnamn som kan bäras av både kvinnor och män, och som motsvaras av Guido och Ægidius på italienska respektive germanska. Guy Arvidsson 1918 1973
  • Skeppshövdingen, med sina sjökrigare. Sigvid var ett vanligt förnamn inom den svenska släkten Ribbing under 1200 - och 1300 - talen. Under 1400 - talet förändrades
  • släkt hon eller han hör. Förr var andra tillnamn baserade på faderns förnamn patronymikon undantagsvis moderns metronymikon personliga egenskaper