ⓘ Trotzig

                                     

ⓘ Trotzig

Trotzig är ett svenskt efternamn, som den 31 december 2012 bars av 126 personer bosatta i Sverige.

Släkten Trotzig är från Dalarna och av tyskt ursprung. Den inkom till Sverige från Lübeck 1581 med Mårten Traubtzig, född i Wittenberg. De fortlevande grenarna av släkten härstammar från dennes son Johan Trotzig 1597–1647, direktör över styckegjuteriet vid Stora Kopparberg AB.

En annan son till Mårten Trotzig adlades Trotzenfelt 1669, och två söner till Johan Trotzig adlades Trotzig år 1684 med nummer 1005. En gren av ätten fick friherrlig värdighet 1705 med nya vapen. Dessa grenar av släkten är utslocknade.

                                     

1. Personer med efternamnet Trotzig

 • Gustaf Trotzig född 1937, arkeolog
 • Ellen Trotzig 1878–1949, konstnär
 • Ulf Trotzig 1925–2013, konstnär, gift med Birgitta Trotzig, farbror till Astrid Trotzig
 • Liv Trotzig 1917–2010, hemslöjdskonsulent, dotter till Karl Trotzig
 • Birgitta Trotzig 1929–2011, författare, gift med Ulf Trotzig
 • Astrid Trotzig född 1970, författare, brorsdotter till Ulf Trotzig
 • Signe Trotzig, vårdare av Gustaf Fröding
 • Karl Trotzig 1859–1939, politiker och amatörhistoriker
 • Ida Trotzig, född Magnét 1864–1943, författare och Japan-kännare
 • Mårten Trotzig 1559–1617, köpman, född i Wittenberg
 • Mårten Trotzig 1646–1706, Karl XI:s krigskassör, friherre, sonson till Mårten Trotzig 1559–1617
 • Elisabeth Trotzig född 1956, jurist och reklamombudsman