ⓘ Svenskundervisning

Svenskundervisning

Kostnadsfri svenskundervisning erbjuds de flesta vuxna invandrare i Sverige inom ramen för Svenskundervisning för invandrare.

Svenskundervisning för invandrare

Utbildning i svenska för invandrare är en för deltagarna kostnadsfri kurs i svenska som erbjuds de flesta kategorier av vuxna invandrare i Sverige. En person som har uppehållstillstånd och har folkbokfört sig i en kommun och som inte kan svenska har enligt skollagen rätt till SFI och kommunen är då skyldig att erbjuda SFI. Utbildningen ska kunna påbörjas inom tre månader från att personen har folkbokförts i kommunen. Invandrare som talar danska eller norska får enligt lag inte delta i SFI. Syftet med kursen är att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper i det svenska språket och om det ...

Obligatorisk svenskundervisning i Finland

Denna artikel handlar om kontroversen, för skolämnet se Andra inhemska språket. Obligatorisk svenskundervisning i Finland innebär att finskspråkiga skolelever i Finland ges obligatorisk undervisning i det svenska språket. I finskspråkiga grundskolor är sedan 1970-talet svenska ett obligatoriskt ämne i årskurserna 7–9. I grundskolan ska undervisningen omfatta minst 6 veckotimmar utspritt på fyra årskurser. I gymnasiet har svenska alltid varit ett obligatoriskt ämne. Finska är på samma sätt ett obligatoriskt ämne för svenskspråkiga elever, men det läser man vanligtvis redan från årskurs 3. I ...

SFI

SFI kan betyda: SFI-provet Svenska för invandrare i Finland Svenska Filminstitutet Svenskundervisning för invandrare i Sverige Svenska Finlands Idrottsförbund Stiftelsen för insamlingskontroll

Svenska studenthemmet i Paris

Regeringen föreslog i budgetpropositionen för 2015 att det årliga statliga driftstödet, normalt omkring 1.9 miljoner kronor, skulle fasas ut. Efter omfattande protester drogs detta förslag tillbaka och för budgetåret 2018 erhölls ett driftstöd på 2.4 miljoner kronor.

Inger Lindahl

Inger Lindahl född 8 februari 1953 i Smögen och bosatt i Göteborg, är en svensk barnboksförfattare. Hon har arbetat som lärare på svenskundervisning för invandrare och på vuxengymnasier.