ⓘ Finlandssvenska

Finlandssvenskar

Finlandssvenskar är den etniska minoriteten av svenskar med ursprung i Finland och i Finland oftast med benämningen svenskspråkiga. Benämningen finnar omfattar i sin tur finskspråkiga medborgare i Finland. Finländare är ett samlande namn hyperonym för medborgare i och personer från Finland, oavsett vilken språkgrupp och/eller etnisk grupp, etc. de tillhör.

Finlandssvenskt teckenspråk

Det finlandssvenska teckenspråket är ett teckenspråk som tecknas av runt 300 personer, varav cirka 90 har det som modersmål, främst i södra Finland och i svenska Österbotten. En stor dela av dem är äldre. Dessa personer kommer framför allt från finlandssvenska släkter där svenska är talspråket och har därmed svenska som första skrivna språk. Den första dövskolan i Finland grundades år 1846 av Carl Oscar Malm som själv var också döv. Sedan dövskolan i Borgå lades ner år 1993, är språkets framtid osäker. Många familjer med döva barn har emigrerat till Sverige på grund av beslutet. Från och m ...

Finlandssvenskarnas riksförbund i Sverige

Finlandssvenskarnas riksförbund i Sverige är en svenskspråkig politiskt och religiöst obunden paraplyorganisation för finlandssvenska föreningar i Sverige. Förbundets kansli ligger i Stockholm. Migration från den tidigare östra riksdelen av Sverige, och senare Finland, till Sverige har alltid pågått över åren. Efter andra världskriget ökade den. Under 1940-talet bildades de första finlandssvenska föreningarna i Sverige, med början i Föreningen Svensk Österbottningar i Sverige 1948 med säte i södra Dalarna. Den första Ålandsföreningen varÅlandsgillet i Stockholm 1939. Paraplyorganisatipnen ...

Finlandssvenska rimakademin

Finlandssvenska rimakademin, FiRA, är en förening som bildades i Helsingfors 2002 med syfte att värna, tillvarata och förnya den finlandssvenska bordsvisekulturen samt annan finlandssvensk tillfällighetsdiktning. Styrelsen består av fem ledamöter och det totala antalet ledamöter kan högst uppgå till 28 samtidigt. Akademin samarbetar med Finlands svenska folkmusikinstitut och arrangerar de årligen återkommande finländska mästerskapen i nyskrivna snapsvisor. Akademins motto är "Snille och snaps".

Finlandssvenska flaggan

Den finlandssvenska flaggan, en röd flagga med gult kors, används i en del kretsar i Finland för att representera det finlandssvenska. Husbondsvimpeln med samma färger, som påvisar att man är svenskspråkig, är desto vanligare och kan ses i många flaggstänger i Finland i trakter där det bor finlandssvenskar, speciellt på landsbygden. Flaggan har andra proportioner än den snarlika skånska flaggan. Själva utformningen, med korset, representerar enighet med de andra nordiska länderna, och speciellt med Sverige. Flaggan är inofficiell och baserad på ett förslag till handelsflagga som lades fram ...

Finlandssvensk litteratur

Finlandssvensk litteratur är litteratur på svenska skriven av finlandssvenskar – i regel utgiven i Finland. Den har en lång historia, med namn som Johan Ludvig Runeberg och Tove Jansson. Ofta inkluderas även åländsk litteratur i begreppet.